V případě jiného rozměru dveří dochází k úpravě prosklené části dveří, přičemž rozměr dveřního rámu a počet vnitřních lišt zůstává nezměněný, mění se však velikost skla a uspořádání vnitřních lišt.
Satinato čiré