Děrovaná dřevotříska

Odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska vyhovuje běžnému provozu a zabezpečuje pevnost celé konstrukce dveřního křídla. Dveře s touto výplní jsou nepoměrně těžší a mají vyšší odolnost vůči průhybu a větší schopnost pohlcování zvuku.

Plná dřevotříska

Žáruvzdorná deska pro výrobu požárních dveří. Je vyrobena z expandovaného vermikulitu a speciálního pojiva, které zabez- pečuje vysokou odolnost proti vysoké teplotě do 1300 °C a teplotním šokům. Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná nebo minerální vlákna. Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou teplotní odolnost s vysokým elektrickým odporem a nízkou tepelnou vodivost.